"Loading..."

Բետոնհանգույց

Ավելի դյուրին դարձնելով շինարարկան աշխատանքները ընկերությունը 2003թ. ձեռք է բերել սեփական բետոնհանգույց: Բետոնի որակը հիմնականում պայմանավորված է օգտագործվող բաղադրիչների որակով, սակայն տեխնոլոգիան նույնպես իր դերն ունի բետոնի որակի ապահովման գործում: Բոլոր բաղադրիչները պարբերաբար հանձնվում են լաբորատոր ստուգման:
Մենք արտադրում ենք 350 /մարկի/ բետոն , բետոնե բլոկի պատրաստում 20*20*40 չափսերի:
Ընկերության բետոնհանգույցը սերտիֆիկացված է և առաջարկում է որակյալ բետոն:
Հասցե` Հայաստան, Երևան,Դավթաշեն համայնք, Դավթաշեն, 7փող., 1/12
Հեռախոս` +374 10 367423