"Loading..."

Հարգորոշում

Հաշվի առնելով շուկայում առկա ցածրորակ, երբեմն նաև անհայտ ծագմամբ զարդերի առկայության փաստը, կազմակերպությունը 2007թվականին ձեռնամուխ եղավ հարգորոշման և հարգադրոշմման կետի ստեղծմանը: Մեր հմուտ մասնագետները բավականին կարճ ժամանակահատվածում կստուգեն և հարգադրոշմմամբ /նաև փաստաթղթով/ կփաստեն զարդի հարգը: